PPE BESIKTNING 2018-12-16T20:59:56+00:00

VI BESIKTAR DIN PERSONLIGA FALLSKYDDSUTRUSTNING (PPE)

PPE står för ”Personal Protective Equipment”. Alla arbetsgivare som tillhandahåller fallskyddsutrustning till sin personal är skyldig att följa upp utrustningens status genom periodiska kontroller. Enligt EN-Standard (EN365:2004) ska personlig fallskyddsutrustning besiktas årligen. Är utrustningen utsatt för mycket slitage eller används i tuffare miljö så bör den kontrolleras oftare.

Vad säger lagen?

Lagkraven skärps ständigt inom detta område och Arbetsmiljöverket kontrollerar regelbundet arbetsplatser för att säkerställa att lagar efterföljs. Uppfylls ej alla krav på fallskyddet riskerar företaget höga sanktionsavgifter. Sanktionsavgifterna kan komma att hamna på upp till 400.000 kr beroende på företagets storlek. Fallskyddsutrustning skall enligt EN365:2004 och AFS2001:03 besiktas och dokumenteras av en kompetent person minst en gång år.

Behöver ni hjälp?

Vi hjälper er med den periodiska kontrollen av den personliga fallskyddsutrustningen (PPE). Vi utför kontrollerna på ert företag eller på vårt servicecenter till nästa dag för att påverka er verksamhet så lite som möjligt. Efter besiktningen får ni ett protokoll över besiktad utrustning. Vi påminner er också när det börjar vara dags för nästa besiktning.

Att tänka på när vi besiktar åt er:

– Manual på varje produkt skall helst finnas med.
– Om produkten saknar ett serienummer skall produkten kasseras.
– Kostnaden styrs av antal timmar besiktningen tar. Grundpriset är 600kr/tim exkl. moms.
– Eventuella fraktkostnader tillkommer.
– Vid besiktning hos er tillkommer resekostnader med 350kr/tim samt 40kr/mil.
– För närvarande besiktar vi inte fallblock.

Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.

Kontakta oss på: info@skellefteaadventurepark.se eller +46(0)910-500 40