MINERALPARKEN 2017-11-25T20:48:51+00:00

MINERALPARKEN

Skellefteå Adventurepark är uppbyggd på ett gammalt gruvområde som hade aktiv gruvbrytning under 30- och 40-talet.

På området kan man ströva omkring och titta på spår från svunna tider då gruvdrift pågick såsom dagbrott, provgropar, skrädes och varphögar, smedjan och en utställning med bilder och annat från den tiden.
I de många varp- och skrädeshögarna kan man själv leta sina ögonstenar. Licens krävs för att plocka sten från området. För en avgift på 100 kronor löser ni licens i receptionen. Ni får då fylla en påse med sten och ta med hem. Viss utrustning för stenletning finns till låns.

I underjordsgruvan är det ej tillåtet att samla mineraler.

För att analysera och sätta namn på era fynd finns en referenssamling i Gruvstugan.

Kontakta oss på: info@skellefteaadventurepark.se eller +46(0)910-500 40