MINERALPARKEN

Skellefteå Adventurepark är uppbyggd på ett gammalt gruvområde som hade aktiv gruvbrytning under 30- och 40-talet.

På området kan man ströva omkring och titta på spår från svunna tider då gruvdrift pågick såsom dagbrott, provgropar, skrädes och varphögar.

I de många varp- och skrädeshögarna kan man själv leta sina ögonstenar. En stenleterlicens krävs för att plocka sten från området. För en avgift på 100 kronor löser ni licens i kassan. Ni får då fylla en påse med sten och ta med hem. Viss utrustning för stenletning finns till låns. Ta med egen påse eller mindre hink.

I underjordsgruvan är det ej tillåtet att samla mineraler.

Kontakta oss på: info@skellefteaadventurepark.se eller +46(0)910-500 40