SÄKERHETSREGLER

Innan ni får börja klättra ska ni ha läst igenom och signerat våra säkerhetsregler. Ni kan läsa dessa här nedan och på plats finns de för underskrift. Finns även på engelska.

För ungdomar under 18 år krävs underskrift av målsman för att få delta.

 • All klättring sker på egen risk.
 • Du får inte vara påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Du får inte röka eller vistas nära eld med utrustningen.
 • Du får inte väga över 120kg.
 • Om du har epilepsi, är gravid eller har gamla skador avgör du själv om det är lämpligt att delta.
 • Barn som inte fyllt 12år måste alltid åtföljas av aktivt klättrande vuxen. Varje vuxen får övervaka max 2 barn.
 • Du måste alltid följa våra instruktioner och parkens regler.
 • Du måste bli godkänd av instruktör i introbanan innan du får börja klättra.
 • Max en person per hinder och två personer per plattform.
 • Ringar, armband och klockor ska tas av eller täckas med handskar.
 • Alla lösa föremål måste förvaras i stängd ficka eller lämnas på marken.
 • Utrustning som är kontrollerad av personal får inte förändras eller tas av.

Personal kan inställa klättringen när det föreligger fara vid t.ex. brand, storm, åskoväder och liknande.

Kontakta oss på: info@skellefteaadventurepark.se